Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22074
W sumie: 60788

News

News zdjęcie id 338

Dzień Samorządu Terytorialnego 2017

01.06.2017

Uroczysta Sesja Rady Gminy z udziałem zaproszonych sołtysów miała miejsce w miniony poniedziałek, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zdominowała ją tematyka Dnia Samorządu Terytorialnego. W obradach wzięli również udział dwaj zaproszeni goście: Piotr Fijołek Radny Powiatowy – Członek Zarządu Powiatu oraz Mieczysław  Kozuń Radny Powiatowy.

Wójt Gminy Andrzej Wolszczak z tej okazji wygłosił przemówienie:

„27 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – w maju – odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza.

W trakcie tego roku obchodzimy nie tylko 27 rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, ale także 29 rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jej ratyfikacja przez Polskę oznaczała akceptację i przyjęcie kluczowych zasad budowania samorządności. Ważnym etapem zmian w ramach reformy samorządowej był też rok 1999, kiedy zmieniono mapę samorządu zmniejszając liczbę województw do 16, ustanowiono 314 powiatów i 2478 gmin.

 

Gmina Tczów cały czas się rozwija, realizuje przyjętą Strategię Rozwoju Gminy . Tczowski Samorząd nawiązał miedzy innymi współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, stwarzał klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości, inwestował w infrastrukturę komunalną i socjalną, popierał aktywność kulturalną i społeczną. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków własnych i pozyskanych środków pozabudżetowych rozbudowie uległa infrastruktura komunalna, powstały budynki użyteczności publicznej, poprawiła się estetyka gminy. Z roku na rok zwiększano kwoty wydatków związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury. Inwestowano w ochronę środowiska, zwodociągowano gminę, wybudowano kanalizację sanitarną w większości miejscowości gminnych, rozbudowano oczyszczalnię ścieków, przebudowano kotłownie w obiektach użyteczności publicznej z węglowych na olejowe, dokonano termomodernizacji szkół, odnowiliśmy i reaktywowaliśmy Zakład Opieki Zdrowotnej. Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy infrastrukturę drogową, usprawniliśmy system ratowniczo - gaśniczy, inwestowaliśmy w poprawę bazy oświatowej i sportowej. Szczególną uwagę zwracano na rozwój kultury, sportu i rekreacji, a dziś jesteśmy na etapie budowy sali gimnastycznej w Brzezinkach Starych. Przebudowano i wyremontowano świetlice wiejskie. W trosce o rozwój i dobro dzieci tworzymy place zabaw, a w tym roku wykonamy 9 dodatkowych obiektów , placów zabaw i siłowni. Współpracowaliśmy i współpracować będziemy  z organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Klubem Sportowym Gracja Tczów.

Aplikowaliśmy o środki zewnętrzne m.in. z budżetu województwa mazowieckiego, budżetu państwa, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Aktywność Tczowskiego  samorządu była i jest dostrzegana na zewnątrz, czego przykładem mogą być liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty otrzymane nie tylko przez Gminę, ale również przez gminne jednostki organizacyjne.

Szanowni państwo

Ostanie lata są dla naszej gminy czasem rozkwitu i wielkiego pobudzenia. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu, Dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych i kulturalnych za owocną i miłą współpracę. Przyjmijcie Państwo gratulacje i  podziękowania za wspólną pracę i troskę o rozwój naszej małej Ojczyzny”.

 

 Przypominamy, że każda sesja rady gminy jest otwarta dla wszystkich mieszkańców, szczególnie serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w uroczystych sesjach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.