Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22073
W sumie: 60787

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego

 

niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;


umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:

 

   - niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

     zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

      - całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i

        rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych,

      - posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 

znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to:

 

     - niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

       zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

     - całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie

       przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

     - stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej

       egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

       w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

     - posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 

          Wzór wniosku do pobrania:

          https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny

 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.