Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22073
W sumie: 60787

Mapa Gminy

POŁOŻENIE

    Obszar gminy Tczów położony jest w obrębie Równiny Radomskiej, wchodzącej w skład wzniesień południowo-mazowieckich. Pod względem geomorfologicznym jest to plejstoceńska wysoczyzna denudacyjna, o prawie płaskiej powierzchni i nachyleniach nie przekraczających 5%. Wzniesienie nad  poziom morza zawiera się w granicach 156-187 m. Wysoczyzna porozcinana jest dolinami rzek: Muchy, Tczówki, Piątkowego Stoku oraz  ich dopływów i charakteryzuje się występowaniem licznych bezodpływowych zagłębień.

W rejonie Lucina, janowa, Bartodziejów, Kazimierzowa, Rawicy, Brzezinek Nowych i Wincentowa występują piaski eoliczne, w północnej części gminy  tworzące kilkumetrowe wydmy.

     Pod względem hydrograficznym gmina należy do dorzecza Wisły. Przez teren gminy z północy na płd. -wsch. przebiega dział wodny drugiego rzędu oddzielający dorzecze Iłżanki i Zwolenki. W dorzeczu Iłżanki znajduje się około 90%pow.gminy, 
     Najważniejszymi ciekami wodnymi są Tczówka (Struga Tęczowa), Mucha z Kłonówką-dopływy Modrzewianki oraz Piątkowy Stok-dopływ Zwolenki. Sieć rzeczna ma charakter nizinny-płaskie doliny, rzeki niewielkie, silne rozgałęzione. Znaczny wpływ na kształt sieci hydrograficznej miały działania melioracyjne, które spowodowały znaczne obniżenia poziomu wód gruntowych. Na obszarze gminy występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i gómokredowy. Teren gminy położony jest w zasięgu Głównego zbiornika Wód Podziemnych Nr 405,,Niecka Radomska” – kredowy poziom wodonośny. W planie rozwoju Lokalnego jest planowana budowa zbiornika o powierzchni 7,5 ha w Brzezinkach Starych.
     Gmina Tczów położona jest w województwie mazowieckim, w płd. -zach. części powiatu zwoleńskiego. Graniczy: od północy i wschodu z Miastem i Gminą Zwoleń, od południa z Gminą Kazanów oraz od zachodu z Miastem i Gminą Skaryszew i Gminą Gózd. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 7213 ha. Liczba mieszkańców (stan na 31.XII.2006 r.)-5000. Gmina jest typowo rolnicza, użytki rolne ogółem zajmują 89%, lasy 6,8%, a łącznie

z zadrzewieniem 7,5%. Użytki rolne ogółem zajmują ok. 6483 ha (grunty orne - 5713 ha, sady – 65 ha, łąki – 357 ha, pastwiska – 348 ha). Lasy zajmują niewielką pow. 488 ha, a łącznie z zadrzewianymi - 539 ha (7,5% powierzchni ogólnej gminy). Lasy osób prywatnych stanowią 99%, a lasy państwowe1%. Na obszarze gminy rozproszone są drobne pow. leśne. Największymi kompleksami są: położony na wsch. od Bartodziejów Las Gardzienicki i na płn. od tej miejscowości – Las Rogacz. Lasy państwowe nadzoruje Nadleśnictwo Zwoleń.

     W lasach dominuje drzewostan sosny z domieszką brzozy, grabu, olszy, świerku i dębu. Wiek drzewostanów sosnowych to 40-80 lat, a także powyżej 80 lat podszycie tworzą: dąb, sosna, brzoza, kruszyna i jarzębina. Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia i zakrzewienia, które zajmują 52 ha. Najwięcej takich gruntów znajduje się w Brzezinkach Nowych i Tczowie Średnim. W dolinach rzek Tczówki, Kłonówki występują torfy, na  których rozwinęły się ekosystemy roślinności bagiennej. Ekosystemy te związane są z mokrymi zagłębieniami deflacyjnymi występującymi głównie w południowej części gminy, przy granicy z gminą Kazanów ( Żabówka, Wilczy Łóg, Sycyna). Głównymi kopalniami gminy Tczów są złoża skał wapiennych ( opoka i kreda pisząca), kruszywo naturalne (piaski), surowce ilaste (gliny zwałowe) i torfy. Złoża surowców mineralnych- mimo, że, nie są udokumentowane, wszystkie były eksploatowane na potrzeby lokalne.

    

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.