Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22076
W sumie: 60790

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 0 48 676 82 97    fax. 0 48 676 82 97
e-mail: gops@tczow.pl 

godziny pracy: 7.30 - 15.30

Numer konta na który komornicy mogą  przelewać zadłużenie z tytułu alimentów:
18 9157 0002 0020 0200 0592 0051

Numer konta, na który gminy mogą przelewać 20 % od dłużników alimentacyjnych:

10 91570002 0020 0200 0592 0001

Kierownik GOPS: mgr Ilona Czarnecka - organizator pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni:

 • mgr Iwona Chołuj
       Rejon opiekuńczy: Borki, Kazimierzów, Tynica, Rawica, Józefów oraz dodatki mieszkaniowe – teren całej gminy
 • mgr. Paulina Mroczek
       Rejon opiekuńczy:,  Bartodzieje, Podzakrzówek, Janów, Lucin
 • mgr Beata Urbańska:

Rejon opiekuńczy:  Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Wilczy Ług, Wincentów, Tczów, Julianów

 •  asystent rodziny: Ewelina Zielińska

 

 •  Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – mgr  Sylwia Kundys, Ewelina Pasek

 

 • Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych 500+  - Karolina Ruszkowska, Ewelina Pasek

 

 • Opiekunka domowa – Ewa Kosiór

 

 • Karta Dużej Rodziny – Beata Urbańska i Iwona Chołuj

 

 • Stypendia – Iwona Chołuj i Beata Urbańska

 

 • Program żywnościowy – Beata Urbańska

 

 • Skierowania do programu żywnościowego – Pracownicy socjalni

 

godziny pracy: 7.30 - 15.30 praca w terenie od 10.00 do 14.30


Pomoc przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz. 163) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: (art.8 ust.1):


1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, a mianowicie: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  trudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą alkoholizmu lub narkomani, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej ( zwłaszcza finansowym).

TYPY ZASIŁKÓW:

1. Zasiłek stały ,
2. Zasiłek okresowy,
3. Zasiłek celowy i specjalny celowy.

JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK:

- Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania (gminie). Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem.

- Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.

- Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz występujące przesłanki, o których mowa wyżej oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

KIEDY ZASIŁEK NIE ZOSTANIE PRZYZNANY:

- Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
- Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowego.
- Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.

- Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
- Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.

- Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawienie pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.